ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი

საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ

მუხლი 3.  ოჯახში ძალადობა

ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევას ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით.

მოგეხსენებათ ოჯახში ძალადობის პრობლემა დღესდღეობით საკმაოდ აქტუალურია. სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტე დღევანდელი ჩემი პოსტი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის თავშესაფრებზე ყოფილიყო.

2006 წელს შეიქმა სახელმწიფო ფონდი, რომელიც ეხმარება როგორც ტრეფიკინგის, ისე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს. მანამდე არსებობდა არასამთავრობო ორგანიზაციები,რომლებიც საკუთარი სახსრებით და პატარ–პატარა დაფინანსებებით ცდილობდნენ დაზარალებულთა დახმარებას. 2006–წლიდან დაიწყო ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფო ფონდის თანამშრომლობა.

საქართველოში ამ დროისთვის არსებობს 2 თავშესაფარი ოჯახური ძალადოების შედეგად დაზარალებულთათვის, თბილისში და ბათუმში.  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი უნდა აკმაყოფილებდეს მსხვერპლის საყოფაცხოვრებო პირობებს და უნდა უზრუნველყოფდეს მის პირველად და გადაუდებელ სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას.

როგორ ხდება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის განთავსება თავშესაფარში:

პირველ რიგში, დაზარალებულს უნდა მინიჭოს მსხვერპლის სტატუსი. იმისათვის,რომ დაზარალებულს მიენიჭოს მსხვერპლის სტატუსი არსებობს მუდმივმოქმედი ჯგუფები და მათთვის სტატუსის მინიჭება ხდება  ან სამართალდამცავ ორგანოებში, ან ფონდში. სტატუსის მინიჭების შემდეგ  მსხვერპლმა უნდა გამოთქვას სურვილი, რომ მას სურს მოთავსება თავშესაფარში. თავშესაფარში ყოფნის ვადა განისაზღვრება კანონით და იგი შეადგენს 3 თვეს. საჭიროების შემთხვევაში ეს ვადა გაგრძელდება თავშესაფრის წესდებით (შინაგანაწესით) დადგენილი წესით, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა  მსხვერპლს არ სურს ზემოაღნიშნულ პერიოდზე მეტი ხნით იქ დარჩენა. თავშესაფარში მოთავსების ვადის ამოწურვის შემდეგ, ხშირია შემთხვევები როდესაც  მსხვერპლის მიმართ არსებობს  საფრთხე, და მსხვერპლს არ სურს თავშესაფარში გაჩერება,  ასეთ შემთხვევებში, თავშესაფრის ადმინისტრაცია ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე აცნობოს სამართალდამცავ ორგანოებს შემდგომი რეაგირების უზრუნველსაყოფად.

თავშესაფრის ადგილი კონფიდენციალურია. იქ მცხოვრებლებს, არ აქვთ უფლება ნებართვის გარეშე დატოვონ შენობა,ემსახურებათ მძღოლი,რომელიც ვალდებულია მიიყვანოს ნებისმიერ ადგილზე. თავშესაფრის ადგილის გამხელა ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით. თბილისში და ბათუმში არსებული თავშესაფრები 10–ადგილიანია, თუმცა ოჯახური ძალადობის დროს, როდესაც დედას ჰყავს რამდენიმე შვილი, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ თავშესაფარში 10–ადამიანზე მეტი იწყებს ცხოვრებას.

არსებობს აგრეთვე კრიზისული ცენტრი, რომელიც წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის სავარაუდო  მსხვერპლთა და მსხვერპლთა დროებითი განთავსების ადგილს და ემსახურება ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას, პირველად და გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებასა და სამართლებრივ დახმარებას.

კანონში (საქართველოს კანონში ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ) აგრეთვე გათვალისწინებულია მოძალადეთა სარეაბილიტაციო ცენტრები.

მუხლი 20. მოძალადეთა სარეაბილიტაციო ცენტრები

მოძალადეთა დროებითი განთავსების ან/და მათი რეაბილიტაციის უზრუნველსაყოფად, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში, ასევე არასამეწარმეო იურიდიული პირის მიერ იქმნება მოძალადეთა სარეაბილიტაციო ცენტრები. მოძალადეთა სარეაბილიტაციო ცენტრები უნდა აკმაყოფილებდეს სამინისტროს მიერ ამ ტიპის დაწესებულებისათვის დადგენილ მინიმალურ სტანდარტებს და უზრუნველყოფდეს მოძალადის დროებით განთავსებას, მის ფსიქოლოგიურ დახმარებასა და მკურნალობას.

სამწუხაროდ, მე ვერ შევძელი მოძალადეთა სარეაბილიტაციო ცენტრების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და არ ვიცი დღესდღეობით ისინი არსებობენ თუ არა.

როგორც წესი, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს რცხვენიათ იმის აღიარება, რომ ისინი დაზარალებულები არიან. არ უნდათ, ან ეშინიათ, სიმართლის გამხელა და ამის გამო თავშესაფარს იშვიათად მიმართავენ. დაუკავშირდით ფონდს ცხელ ხაზზე: 100–229 და ისინი შეეცდებიან დაგეხმარნონ თქვენ : )

51 thoughts on “ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი

 1. Edi Line

  წლების განმავლობაში პირადად მაქვს სიღრმისეულად ნამუშევარი ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და 2007-11 წლებში შექმნილი იქნა საკმაოდ საინტერესო საინფორმაციო ბანკი, როგორც ოჯახურ ძალადობებზე, ასევე კონფლიქტებზე. დაგეგმილი იყო სერიოზული კვლევების ჩატარება და, ასევე, საინტერესო პროექტების შემუშავება ამ მიმართულებით…
  http://ediline.wordpress.com/2012/09/26/human-rights-and-basic-values/

  1. Edi Line

   თამუნა, ძალიან სამწუხაროა, თუ მართლაც არაა სათანადო დაინტერესება ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ. ამ პუბლიკაციაზე ჩემი წინა კომენტარი ერთი წლის წინ გავაკეთე და სამი წერტილის შემდეგ სათქმელის ნაცვლად ისევ ადრინდელის გახსენებას შევეცადე ლინკით, არადა ნამდვილად აჯობებდა ჩემი გულისტკივილის გადმოცემა.
   თავის დროზე საკმაოდ აქტიურად ვიყავი ჩართული მუშა პროცესებში და სემინარებზე, კონფერენციებსა თუ სხვა შეხვედრებზე განსაკუთრებული სიმწვავით დამიყენებია საკითხი, რომ ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ დახმარებას უფრო ქმედითი სახე ჰქონოდა და მხოლოდ ხალხმრავალი შეხვედრების დროს არ ყოფილიყო გულისტკივილისა და დაპირებების “ფეიერვერკი”. ის კი არა, როცა ვიხსენებ გასულ წლებს, მანდილოსნების, დედების მიმართ სახელმწიფოებრივ დონეზე გამოხატული სითბო და ყურადღება ლამის არ სცდებოდა დედის დღისა თუ ქალთა საერთაშორისო დღის ემოციურ აღნიშვნას. არც ბავშთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების შესახებ მომზადებული ჭარბი მედია-რეპორტაჟები გადაჭრის ბავშთა მიმართ დაგროვილ უამრავ პრობლემას, ისევე როგორც ხანდაზმული ხალხის გახსენება მხოლოდ ლამაზ-ლამაზ სადღეგრძელოებში…
   სახელმწიფოებრივ დონეზე უნდა იქნას აყვანილი ძალადობის პრობლემა.
   კიდევ ბევრი რამის გახსენება მინდოდა, არც სურვილებისა თუ იმედების ნაკლებობას განვიცდი და მინდა მჯეროდეს, რომ ყველას გათავისებული აქვს ის, თუ არსებულ პრობლემებზე ყურადღების მოდუნებით, როგორ შეიძლება იყოს წახალისებული დაუსჯელობა…

   P.S. ისე კი, მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, 2011 წლის ბოლოდან ვეღარ ვმონაწილეობ ზემოაღნიშნულ პრობლემებზე და ის პროექტები თუ იდეები, რაზეც უშუალოდ მიმუშავია წლების განმავლობაში და სერიოზული განვითარება-გააქტიურებაც მქონდა დაგეგმილი ამ მიმართულებით, სხვას გადაეცა…
   … და მაინც, იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო, საზოგადოება, კონკრეტული ორგანიზაციები (მათ შორის საერთაშორისო) უფრო მეტს გააკეთებენ არა მარტო ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად, არამედ ძალადობის აღკვეთის მიმართულებით ძალისხმევის გასააქტიურებლად!

  2. Tamuna Dalakishvili

   იცით, როცა ე.წ. თავშესაფარში მივდიოდი წარმოდგენაც არ მქონდა ჩემი სამი მცირეწლოვანი ბავშვით სად მივყავდი საპატრულო პოლიციას, რომელმაც დიდი გულისხმიერებით მიმაცილა და მართლაც დიდი სითბოთი დაგვტოვა საიმედო ხელში…იქაურმა პირობებმა რომელიც ჩვენს საცხოვრებელ პირობებს ათასჯერ მაინც სჯობდა რათქმაუნდა შვება მომცა და უკეთესი მომავლის იმედი ჩამისახა,..თუმცა ასე მარტივი არ აღმოჩნდა იქ ცხოვრება…სამწუხაროდ ზოგიერთ იქ დასაქმებულს რომელიც სახელმწიფოს კეთილი ნების განმახორციელებელი პაიკია ამ საქმეში თავი ჩვენი მარჩენალი ეგონა და შესაბამისად ხშირად ვგრძნობდით რომ ვართ ,,მათხოვრები” რომელსაც სამადლოდ აპურებენ და უმადურები რომ ამას ვერ ვაფასებთ სათანადოდ…ალბათ დამეთანხმებით რომ ექიმი არ შეიძლება იყოს დილეტანტი თავის პროფესიაში, როგორ შეიძლება ადამიანი ზერელედ მოეკიდოს ასეთი ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ მყოფ ადამიანებს…შეიძლება სამწუხაროდ სახელმწიფოს არ შესწევს ძალა იზრუნოს ასეთ ადამიანებზე სათანადოდ და შუა გზაზე არ მიატოვოს ისინი როგორც ხშირად ხდება..ადამიანებს არ აქვთ თავშესაფარი და ურიგდებიან ისევ თავის მოძალადე მეუღლეებს იმის გამო რომ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვთ…ეს რთული მოსაგვარებელია, მაგრამ კადრების შერჩევა სათანადოდ ეს ხომ მაინც შეიძლება?!

   1. salome

    Da rogor xdeba am centrtan dakavshireba.dzalian gtxovt damexmarot chemtvis ertaderti gamosavali tavis mokvlaa magram chem 1naxevris bijunas ra vuyo ma’s modzalade DA loti mamis gverdit ver davtoveb

  3. Edi Line

   მართლაც სამწუხარო რეალობაა, რასაც შენ აღნიშნავ, თამუნა და ამას სუბიექტურის გარდა აქვს ობიექტური წინაპირობაც. წლებისა და უფრო მეტიც, საუკუნეების განმავლობაში, ოჯახური ძალადობის თემა ფაქტიურად ტაბუდადებული იყო და იშვიათი გამონაკლისის გარდა საზოგადოებასაც “სხვისი ჭირი ღობის ჩხირის” პოზა ჰქონდა მიღებული, მხოლოდ ცალკეული სისასტიკის ფაქტების გამოაშკარავების შემდეგ თუ შემოჰკრავდა ერი განგაშის ზარებს…
   საქართველოში ოჯახური ძალადობის პრობლემაზე მუშაობა ქართული საზოგადოების გააქტიურებაზე უფრო მეტად საერთაშორისო ორგანიზაციების დაინტერესებით მოხდა და უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ მიმართულებით შესაბამისი კვალიფიციური კადრების მომზადება ვერ მოხდა სათანადოდ და კონკრეტული პირების უმრავლესობა, ვისაც დათრგუნული, ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ მყოფი ადამიანისთვის დახმარების ხელი უნდა გაეწოდა და მისთვის მძიმე ხვედრი შეემსუბუქებინა, ამას ძირითადად საკუთარ ცხოვრებისეულ “გამოცდილებაზე” დაყრდნობით აკეთებდა და არა ცივილიზებულ საზოგადოებაში მიღებული ნორმებისა და მოთხოვნების შესაბამისად. შედეგად, არც თუ იშვიათ შემთხვევაში, საქმე გვქონდა უფრო ვალის მოხდასა და დამადლებასთან, ვიდრე მთელი გულით კეთილი საქმის კეთებასთან…
   რაც შეეხაბა საკადრო სფეროს და იქ არსებულ პრობლემებსა თუ შეცდომებს, ეს მართლაც აქილევსის ქუსლივითაა საქართველოში და ფაქტიურად ყველა ხელისუფალისა თუ ხელმძღვანელი პირის ხვედრია, რასაც, ლამის, სიამოვნებით ღებულობენ… ამან, თავის დროზე, სამწუხაროდ, ჩემზეც იქონია გავლენა (ჩემს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილებით) და იმ საქმეზეც, რაც წლების განმავლობაში რუდუნებით ამიწყვია, შედეგად კი მავანთა სირაქლემის პოზის გამო დაუნახავი პრობლემები იქნა მიღებული…
   რას ვიზამთ, ესეც ცხოვრებისეული რეალობაა…
   ხოლო, რა შეიძლება მოჰყვეს დაუფიქრებელ და გაუაზრებელ საკადრო პოლიტიკას, ჩემი პოზიცია დაფიქსირებული მაქვს, ჯერ კიდევ, ახალი ხელისუფლების მოსვლამდე, თუმცაღა წელიწადზე მეტი ხნის წინ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია, ვფიქრობ, დღესაც აქტუალური უნდა იყოს:
   http://ediline.wordpress.com/2012/09/20/personnel-selection-and-results/

 2. ანონიმური

  ძალიან მაინტერესებ თუ არის ნამუშევარი ან მიმდინარეობს მუშაობა თვითონ მოძალადის რეაბილიტაციასა და ფსიქოლოგიური დახმარების მიმართულებით ?

 3. Madona

  Var 25wlis da myavs ori shvili da vcxovrob qalta dzaladobis tavshesafarshi goris da maq 6tviani statusi var devnili da aq rom vada gamiva sad unda wavide iyos tavshesafari ert wliani ar sheidzleba am 6tves fsiqiatrtan siaruls vundebi samushaoc ar maq isev dadzabuli var da shishebi maq ra vqna riti damakmayofilebs es tavroba devnili var mec da shvilebicc pasuxi faceblokze momweret mtvaradze madona ipovett

 4. Natia

  Gamarjobat dzaan cudad var tvitmkvlelobamde var misuli myavs sami shvili agar shemidzlia vegar vudzleb yoveldge chxubs da davas su memuqreba chemi meugle ro vnaxot ras mizavs yoveldge svavs da sicocxles mimwarebs meshinia meshinia imis ro martla ar mimiyvanos im doneze ro movikla tavi sharshan quchashi mcema da patrulma wagviyvana ar uchivle shemecoda kide magismere xels arwevs mara ise meqceva titqos mona viyo magissuntqvis sashualeba ar maqvs sheidzleba ro chemit mivide tavshesafarshi ro darwmunebuli viyo me da chem shvilebs ar shegvexeba

 5. keti

  mxavs ori hvili romelic xovel dxe uxureben mama rogor amcirebs moralurat manadgurebs da tu sitxvas vetxvi pizikyurat daladobs …mcxvenia ro gaigeben mhoblebi mezoblebi magram amis atanis daala axar makvs xoveli dxe ertive igive xvelaze dalian hvilebs v javrob es didi stresia magenistvis .me rusedhi gavizarde ikidan gamovdxovdi ak mhoblebi da dazmani ik mxavs amitom hemi satisti kmari tvlis rom xvelapris ublebaak ase midzaxis hen hemi mona xar da rasac minda imas vizamo .dalian dnelia roca xovel dxe vixaca gamcirebs mitumetes ar svams amas pxizel gonebit aketebs

 6. keti

  didi siamovnebit mouvlidi moxuc kals nebismier sopelhi muhaoba ar mezareba vici droxebis movla katmebis moxucsac tan gadavxvebi mouvli xvelanaitrat arc puli minda misi da arc koneba prosta droebit momces upleba ro magastan vicxovro hem hvilebtan ertat tu vinmes houdlia minaxos aseti adamiani ktxovt momterot mailit keti.gogsadze91@.ru

 7. lika

  გამარჯობა
  ჯიპას სტუდენტები ვიწყებთ სოციალურ კამპანიას, რომლიზ მიზანია ძალადობის მსხვერპლი ქალების მხარდაჭერა. დაგეგმილი გვაქვს საქველმოქმედო აქცია, რომლითაც დავეხმარებით თავშესაფარში მცხოვრებ ქალებს მატერიალური კუთხით. გვაინტერესებს როგორ დაგიკავშირდეთ , იქნებ თქვენი კოორდინატები მოგვწეროთ email-ზე.

  პატივისცემით
  ნინი და ლიკა

 8. zeinab surmanidze

  ver vnaxe is adamiani vinc me shvilebs chamomiyvans sasamartlom mices me ar vazleo mamtilma mitxraaaa gtxovt damexmaret ro samartianma adamianma ar davzaraldeeeeeee gtxoovvvt mitxarit roooo male chamoviyvan shvilebs da vnaxavv mulma dedamtilma mamtilma dagvingriaaaa ojaaaxiiii televiziaamac undaaa gaigoosssss gtxxovvvvvv dadekuit chems gverdit nika 3 wlisaaaa demetreeeee 2 wlis chemi shvilebiii vnaxxooo daa gulshii chavikraaaaaaa

 9. ანონიმური

  piradad vici egeti ojaxebi unda gadamocmdes cesit echvi mepareba ar yavdet shemchneuli egeti ojaxebi .sheidzleba iseti adamiani cxovrobs im ojaxshi ubralod moixmars raime saxis narkotiks eseti adamiani ukve modzaladea eseti ojaebi unda kontroldebodes .imitom xdeba amdeni ubedureba aset adamianebs ar akontroleben.

 10. ანონიმური

  kargia aseti tavshesafari romaris zogi imisgamo aklavs tavs rom wasasvleliar aaqvs da sadwavides bavshvebtan ertad…..magram sanam dzaladobamde miva saqme da isegeqceva rom yvelanairad gaxvedrebs undawaxvide da wasasvleli argaqvs mashin rogorunda moiqce dzaladobamde saqmismiyvanas xomsjobs waxvide magram sad asetebs xoaricavs saxelmwifo idzulebuli unda gaxde dzaladobamde mivides saqme rom daxmarebis imedigqondes….

 11. გვანცა

  გამარჯობა ვარ 20 წლის მყავს..3 წლის და 7 თვის გოგო 15 წლის გავთხოვდი ოჯახში არსებული პრობლემების გამო მინდადა მოვშორებოდი მათ… გავთხოვდი და იქ უარესი სიტუაცია დამხვდა იქაც მოძალადე ოჯახი… მამამ წამომიყვანა 3 თვეში 1თვინახევრის ორსული ბავშვი გავაჩინე მუდმივად ვგრძნობდი სახში დედისგან ჩემი დისგან შეურაწყოფაას ფიზიკურ ძალადობას.. დღემდე ასეა.. ოჯაში რო გაჩერებთ მობრუნებულს მადლობა თქვიო მაგათ ენაზე მეორედ დავბრუნდი ქმრის ოჯახში თუმცა უარესად ძალადობდაა ჩემზე ისევ წამოვრედი აარააერთხელ მქონია პოლიციასთან და სოც სააგენტოსთან შეხება თუმცა ვერაფერი გაგიშვებთ თავშესაფარში 3 თვე მეტე რას იზავო ვცდილობდი სახში ჩემი ადგილი დამებრუნებინა თუმცა ფიზიკურად სუსტი ვარ და ვერ ვეწინააღმდეგები მარტო ენით თუ შემიძლია შეწინააღმდეგება სულ ცემა წავედი მცემდნენ დავბრუნდი იგივე ამ ავადმყოფებს ვერ მოვშორდი შეიძლება ჩემშიცაა პრობლემა თუმცა გაუსაძლის მდგომარეობაშივარ გუშინწინ კიდევ ძლივს გადავრჩი მთელი სხეული დალურჯებული მაქვს თავი გასკდომაზე ვარ.. რა საქმე გააკეთე რომ ჭამ? კუნძივით იჯექი სახში და ხმა არა ამოიღო გაჭმევენ ჭამე არ გაჭმევენ გაჩუმდი შენ ამ სახში არაფრის უფლება არ გაქვს… ერთი როდის მოგვშორდები… წადი ვერ ხედავ რო არავის ჭირდები
  … ახლა ნათესავთან ვარ ძალა აღარ მაქვს რომ რამე გავაკეთო თავი მასკდება ბავშვს ძლივს ვხედავ ისე ვარ … ნუთუ არ შეიძლება ჩემთვისაც იყოს პატარა 1 ოთახი და ჩემი ერქვას მე და ჩემი შვილი რომ ვიყოთ და ვიცხოვრო სწავლაზე ხომ ლაპარაკი აღარ არის დამეხმარეთ თუ არის რამით შესაძლებელი ან ვინმე გამასაუბრეთ

   1. Ada

    Dzalian gtxovt damexmarot myavs sami shvili wasasvleli ar mak chemi dedamtili saxlidan gamagdo bavshvebtan ertad chem kmristvis sul ertia aranairad ar gvicavs da ar reagirebs ikneb damexmarot da raime tvshesapari mogvcet

 12. Mariami

  Gamarjobat. Axlobes hyavs sami atasrulclovani bavshvi ari sul chxubshi ojaxshi dedamtikis da qmrisgan gausadzlis mdgomareovashia ramdenjerme tavis mokvlac scada da miuscres sul aris mezoblebis imedze da tqventan sheudzlia tavis shefare a?

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s