დაგვიკავშირდით

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ ბლოგის ფან-ფეიჯზე: http://www.facebook.com/geolawblog

17 thoughts on “დაგვიკავშირდით

 1. Qetino Baxtadze

  დამატებითი სამუშაოს შესრულებისათვის მეკუთვნის თუ ადა ანაზღაურება როცა ძირითადი სამუშაოს შემსრულებელი არის შვებულებაში

 2. Tony

  Hello

  For some bizarre reason, my previous message to you was not delivered according to a system generate email I have gotten back, so here goes again. It would be fab if you could acknowledge receipt.

  As mentioned in my previous message, I would like to contribute one of my articles on cryptocurrency regulation in the UK that I have written during the course of the past few weeks. I used to work for a couple of big law firms in London and so I have a good handle on cryptocurrency law and I thought that my article would be interesting to your readers.

  I am terribly sorry but I did not have much time to find royalty free images. It would be great if you could add a pretty picture to the blog post.

  I have saved my article inside a Word document on my Google drive:

  https://drive.google.com/drive/folders/1_-tVDcJS3NjR1Tz0bnXse_TebOnhf5Nm?usp=sharing

  I hope your readers will enjoy reading my guide.

  I would be most grateful if you could send me a link to the guide once you have published it!

  I can write a couple more articles as and when I get some more free time – it is crazy busy at work after all the festivities.

  Have a great day!

  Regards
  Tony

 3. Tamari mikiashvili

  Gamarjobat
  Me Tamari (piradi N60001003452)
  Gtxovt damexmaret rata chemi ubedurebit shesaxeb mivmarto atranburgis sasamartlos e 9 clis ukan sxeulshi shemikvanen mikro chipi riso meshveobit sashinlad macameben ,organoebze ushveben elektro magnitur talgebs ushishroebis operatorebi.samcuxarod mxolod chipis detektora sheuzlia amocnoba AM chipis da misi nomris cakitxva razec me xeli ar mivcdeba
  P.S rogorc chipidan mitxren 5 clis ukan xhs vajsac sheukvanen shpricit analogiuri chipi Roca is iko mtvral mdgomareobashi
  Gtxovt mirchiet rogor movikcet da rogor davizsnat tavi chipit monobisgan romeac gagavagariba da dagvaavadmkopa.

 4. მარიამ

  შეგიძლიათ ამომიხსნათ? დამეხმაროთ?
  კაზუსი განვლილი მასალიდან
  თემა: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის, ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვისა და აღზრდის სფეროში.
  საერთაშორისო წყლის აუზები, რომელიც არის საერთაშორისო-სამართლებრივი დაცვის ობიექტი, წარმოადგენს ბუნებრივ რესურსს. აღნიშნული კაზუსის თანახმად იგი მდებარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე და ემიჯნება თურქეთის რესპუბლიკის წყლის აუზს. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედებს სამრეწველო საწარმო – შპს ,,გამა-2000’’, რომელიც აწარმოებს სოფლის მეურნეობისათვის შხამ-ქიმიკატებს და სხვა ქიმიურ ნივთიერებებს, არის განკუთვნილი ქვეყნის შიგნით გამოყენებისათვის. ასევე, აღნიშნულ სახელმწიფოებს შორის დადგენილი ეკონომიკური თანამშრომლობის საფუძველზე აღნიშნული საწარმო ახორციელებს ამ ნივთიერებების ექსპორტს კომერციული მიზნებისთვის თურქეთის რესპუბლიკაში. საწარმოს პასუხისმგებელმა პირებმა, (აღნიშნული ფაქტი წინასწარ ცნობილი იყო საწარმოს დირქტორისთვისაც). ლევან მიქელაძემ და გიორგი ბერიძემ, 2019 წლის 20 სექტემბერს საწარმოს საქმიანობის შედეგად მოხმარებისთვის გამოუსადეგარი ზეთი, შხამქიმიკატები სხვა ქიმიური ნივთიერებები, საქართველოს ტერიტორიაზე, წყლის ობიექტებზე არსებული მცურავი საშუალებიდან ჩაუშვეს წყალში, ხოლო საწარმოო ნარჩენები საკანალიზაციო სისტემაში, (რამაც გამოიწვია საკანალიზაციო სისტემის შეფერხება). აღნიშნულმა მოქმედებამ გამოიწვია წყლის ობიექტის დაბინძურება, დანაგვიანება. გაუარესდა წყალმომამარაგების, წყალსარგებლობის პირობები, საფრთხე შეექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობას, კერძოდ, ამ ფაქტის გამო წყლით მოწამვლის შედეგად ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანება მიიღო ერთმა მოქალაქემ, რაც დადგინდა ექზპერტიზის დასკვნით.
  იმავე საწარმოს პასუხისმგებელი პირის, გურამ გიორგაძის მიერ საქონლის ექსპორტის მიზნით წყლის ტრანსპორტით ტრანსპორტირებისას, მოხდა წყლის მდგომარეობაზე ზეგავლენის მომხდენი ავარიული სიტუაცია მისი დაუდევარი მოქმედებით: კერძოდ, მოხდა შხამქიმიკარტების და სხვა ქიმიური ნივთიერებების გაფრქვევა ატმოსფეროში და ჩაღვრა საერთაშორისო წყლის აუზში. აღნიშნულმა ფაქტმა გამოიწვია მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზიანება, მცენარეთა და ცხოველთა მასობრივი განადგურება. ინფორმაცია აღნიშნული ეკოლოგიური მდგომარების შესახებ დაუყონებლივ მიეწოდა გარემოსდაცვითი სააგენტოს ხელმძღვანელს, გურამ ინაშვილს, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის შესახებ დაიმალა საზოგადოებისთვის ( არ გასაჯაროვდა). ასევე არ მიეწოდა აღნიშნული ინფორმაცია თურქეთის რესპუბლიკის მხარეს.
  და ბოლოს, საქმის შესწავლისას დადგინდა, რომ საწარმო ,,გამა-2000’’-სს ჯარიმა ჰქონდა დაკისრებული სასკ-ის 58-2პრიმა მუხლით (ზღვის დაბინძურება) გათვალისწინებული გადაცდომისთვის 2019 წლის 25 თებერვალს. გ. ბერიძე საწარმოში თავისი მოვალეობის შესრულებისას ხშირად მოიხმარდა ალკოჰოლურ სასმელს. ლ. მიქელაძეს კი რამდენიმე წლის წინ გარდაეცვალა მეუღლე, რის გამოც 2 არასრულწლოვანი შვილის გაზრდა მას ევალებოდა. ხოლო გ.გიორგაძე ადრე იყო ნასამართლევი დანაშაულის ჩადენისთვის, მაგრამ ნასამართლობა ჰქონდა გაქარწყლებული.
  გთხოვთ გასცეთ პასუხი შემდეგ კითხვებს:
  1. რა სახის ადმნისტრაციული გადაცდომებია წარმოდგენილ კაზუსში(სისხლის სამართლის დანაშაული ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  2. ვინ არიან ადმინისტრაციული სამართლის სუბიექტები (ს/ს დანაშაულის სუბიექტები ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
  3. ისაუბრეთ ბრალის ფორმაზე და ხარისხზე;
  4. რომელი კანონის რომელი მუხლებით შეიძლება დადგეს პასუხისმგებლობა კაზუსში წარმოდგენილი სუბიექტების მიმართ.
  5. ისაუბრეთ, სუბიექტთა პასუხისმგებლობის ზომაზე (სახდელებზე). ბრალის შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებებზე.

  კაზუსზე მუშაობისას გამოიყენეთ ქვემოთ მითითებული ლიტერატურა.

  გთხოვთ კითხვებზე პასუხი გასცეთ სრულად, ამომწურავად და დასაბუთებულად.
  მითითებული ლიტერატურა:
  1. ადმისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
  2. სისხლის სამართლის კოდექსი
  3. კანონი ,,გარემოს დაცვის შესახებ’’
  4. კანონი ,,წყლის შესახებ’’
  5. 1998 წლის ორჰუსის კონვენცია.

 5. თამთა

  mainteresebs zalian erti raam es rogor sheizleba chi qmari samsaxurshi saddexlc dadioda samushaod iara mere manqana gaufuchda da ufrosma moxsna tu agar ivli manqanit wadi samsaxuridano da wamovida nucubicis dacvashi mushaobda darcha ase umushevari da am orshvils ravuyo chamac rom undat da arc daxmaarebas minishnaven

 6. ვეკო

  გამარჯობა, ამ თემებზე ინფორმაციის მოპოვება მინდა ვრცლად და ხომ
  ვერ დამეხმარებით. გმადლობ

  ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში.

  დაუსწრებელი გადაწყვეტილების მიღების დაუშვებლობა. გამარტივებული სამართალწარმოება. დაჩქარებული ადმინისტრაციული სამართალწარმოება; სარჩელის ტრანსფორმირება

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s